Zašto angažman?

Pozivamo vas da prisustvujete prvom događaju u okviru jesenjeg programa Regionalnog naučnog centra u Novom Sadu.

Sreda 7. septembar 2016. u 17.00
Muzej savremene umetnosti u Novom Sadu, Dunavska 37

Zašto angažman?
Predstavljanje Grupe za studije angažovanosti (Group for Social Engagement Studies)

Šta znači govoriti o angažmanu danas? Da li je opravdano govoriti o opštoj krizi angažmana, ili se samo neke od njegovih formi (kolektivne i/ili individualne, političke i/ili kulturalne) suočavaju sa izvanrednim teškoćama? Kakva je uloga i kakav je manevarski prostor javnog angažmana akademskih aktera u takvoj situaciji? Primera radi, kako su i da li su moguće društvene i humanističke nauke koje ne bi zanemarile „impakt faktor“ u široj javnosti, te koje bi posebnu pažnju posvetile učešću u javnim raspravama ili primeni svojih rezultata? Naš plan je da sa Grupom za studije angažovanosti kroz ova pitanja otvorimo dinamičnu diskusiju koja bi omogućila i uključivanje publike.

Grupa za studije angažovanosti je istraživačka jedinica Instituta za filozofiju i društvenu teoriju, koja objedinjuje teorijsko-istraživačke, empirijsko-istraživačke i konsultativne aktivnosti, koje ostvaruje zajednica filozofa, sociologa, antropologa, politikologa, istoričara i predstavnika drugih disciplina. Postavljajući kao svoj cilj aktivno preispitivanje problema angažovanosti, grupa se oslanja na viziju i ideje koje su inspirisale i samo utemeljenje Instituta za filozofiju i društvenu teoriju 1992. godine. Vizija grupe je naučna zajednica koja će podsticati javni angažman i kritičko mišljenje, aktivno raditi na širenju opsega javnih rasprava, i zalagati se za sistematsko obrazovanje edukaciju o istoriji, dilemama i oblicima emancipatornih praksi i učešća u društvenom životu.

Učesnici diskusije su: Adriana Zaharijević, Aleksandar Matković, Gazela Pudar Draško, Igor Cvejić, Jelena Vasiljević, Marjan Ivković, Mark Losoncz, Olga Nikolić, Srđan Prodanović, Tamara Petrović Trifunović.