Zbornik radova Thinking Beyond Capitalism

Objavljen je zbornik radova s konferencije „Thinking Beyond Capitalism“, održane od 24. do 26. juna 2015. u Beogradu. Zbornik su priredili Aleksandar Matković, Mark Losoncz i Igor Krtolica.

Autori priloga bave se pitanjima odnosa između kapitalizma i načina njegovog promišljanja kroz četiri tematske celine: od samokritike marksizma i kritike postmodernizma, do epistemološke i geopolitičke analize savremenog kapitalizma

Sadržaj (.pdf)