Zdravko Kobe: Nasilje pojma kod Hegela

Predavanje Zdravka Kobea u okviru IFDT godišnjeg seminara

Predavanje je organizovano u saradnji sa Centrom za napredne studije jugoistočne Europe (CAS, Sveučilište u Rijeci) i Centrom za etiku, pravo i primenjenu filozofiju (CELAP). Kada se radi o nasilju, Hegelova reputacija je toliko  loša da ga je jedan filozof nazvao filozofskim Džingiskanom. Razmatranjem nekih značajnih primera  može se utvrditi da je optužba zapravo tačna, u smislu da kod Hegela um ili moralitet u svom izvoru uvek već uključuju momenat nasilja. Ali umesto da od te konstatacije odmah pređemo na osudu, kao da bi nasilje  bilo  mesto izricanja istine, u izlaganju ćemo pokušati da  odgovorimo na pitanje kakav je Hegelov logički pojam nasilja i u kakvom je odnosu nasilje prema Hegelovom pojmu. Tako će se ispostaviti da za Hegela postoji neka principijalna veza između nasilja i slobodne ljubavi.

Zdravko Kobe, vanredni profesor filozofije na Filozofskom fakultetu u Ljubljani, jedan je najvećih stručnjaka za područje nemačke klasične filozofije na slovenačkom prostoru. Objavio je četiri samostalne monografije o Kantu u kojima pokušava da na imanentan način razvije konzistentnu interpretaciju kritičke filosofije koja bi mogla biti na visini savremene filosofske diskusije. Objavio je i niz članaka na slovenačkom, nemačkom i engleskom, pogotovo o Kantu i Hegelu, koji u poslednje vreme igra sve važniju ulogu u njegovom istraživanju. Pored toga preveo je neke filozofske radove, između ostalog Kritku čistog uma i Osnovne crte filosofije prava te Nauku logike.