Željko Radinković: Temporalna uskraćenost bića i mišljenja bića kod Jozefa Keniga u kontekstu fenomenoloških rasprava Huserla i Hajdegera

U centru izlaganja naćiće se teza njemačkog filozofa Jozefa Keniga [Josef König] koju je ovaj postavio u prvom dijelu svoje disertacije objavljenog pod naslovom Biće i mišljenje i koji je svojevremeno smatran jednim od ozbiljnijih konkurentskih projekata Hajdegerevom Biću i vremenu. Kenigova teza polazi od temporalne uskraćenosti bića i mišljenja bića, a temelji se na sistematskom i za njegovu raspravu centralnom razlikovanju modifikujućih i determinišućih predikata. Prema Kenigu Biće nam je dostupno u tzv. mišljenju bića koje je opet vezano za modifikujuće iskaze u kojima se izražava određeni utisak ili dejstvo. Utisak ili dejstvo tiču se takoreći momentalnog zahvatanja bića te ih Kenig naziva suštinski prezentskima, a to se odnosi i na vremenske moduse koje Kenig za razliku od Hajdegera shvata samo kao neke od mnogih načina izražavanja bića.