Željko Radinković: Medijalnost između medijskog apriorizma i ideje transparentnog prenosa poruke

Izlaganje je posvećeno savremenim filozofskim raspravama o pojmovima medija i medijalnosti. Kao dva suprotstavljena pola pojavljuju se teorije koje, s jedne strane, polaze od apriorizma medijalnosti, a, s druge, teorije koje poriču ovu apriornost i u prvi plan stavljaju tzv. The Postal Principle i refleksiju spoljne određenosti, neutralnosti, posredničke funkcije i transparentnosti  medija (Sybille Krämer, Rafael Capurro, Michel Serres itd.).

Shvatanje medijalnosti kao transcendentalnog apriorija, naprotiv, naglašava medijalnost kao nešto temeljno iza čega se ne može zaći i koje uslovljava svako drugo iskustvo. Ovde su od centralnog značaja momenti generativizma, depersonalizacije i kritike metafizike (Marshall McLuhan, Friedrich Kittler, Christoph Hubig itd.).

Na temelju ovog pregleda razmatraće se neka pitanja kao što je uloga i tumačenje traga (trace; Spur) u oba suprotstavljena koncepta. Osim toga, biće postavljeno pitanje o modalno-logičkim nedorečenostima medijskog apriorizma i to posebno u pogledu na egzistencijalnu ontologiju (egzistencijalnu mogućnost) i pretpostavljenost razumevanja traga kao traga negativnoj dijalektici i abduktivnom identifikovanju tragova u okviru medijskog apriorizma.

O Željku Radinkoviću

Rođen 1969. u Banjaluci gde završava osnovnu i srednju školu. Od 1992. do 2011. živi, radi i studira u SR Nemačkoj. Godine 2006, magistrirao filozofiju i istoriju. Magistarski rad iz oblasti filozofije na temu “Problem izvornosti iskustva kod Huserla i Hajdegera” (“Das Problem der Ursprünglichkeit der Erfahrung bei Husserl und Heidegger”). Od 2006. do 2010.je na doktorskim studijama iz oblasti filozofije na Institutu za filozofiju u Štutgartu. 2011. promoviše na Univerzitetu u Štutgartu sa temom „Hermeneutika budućnosti“ („Hermeneutik der Zukunft“).

Od 2003. do 2010.bio je saradnik na interdisciplinarnom projektu „Neksus“ na Institutu za filozofiju u Štutgartu. Od 2006. prevodi pretežno filozofsku literaturu sa nemačkog jezika. Od 2007. do 2008. godine bio je saradnik na interdisciplinarnom projektu „Adipositas“ Univerziteta u Štutgartu. Od sredine 2011. godine saradnik je Instituta za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu. Težišta njegovog filozofskog istraživanja jesu hermeneutika, egzistencijalna ontologija, naratologija i filozofija tehnike.