Željko Radinković: O projektu. Vreme kolektivne intencionalnosti

Predavanje se bavi pitanjem konstitucije kolektivne intencionalnosti na temelju razmatranja o temporalnom karakteru konstituisanja intencionalnih činova. Imajući u vidu razliku između Huserlovog i Hajdegerovog shvatanja vremenitosti preispitaće se teza o primatu budućnosti za konstituisanje kolektivnih intencionalnih činova. Da li je, u egzistencijalno-filozofskom smislu shvaćeni, projekat, odnosno, egzistencijalna projektivnost temeljni fenomen kolektivnog odnošenja prema svetu? Ovaj koncept, koji se zasniva na Hajdegerovom tumačenju vremenitosti, kritički se distancira u prvom redu od nekih aktuelnijih shvatanja prirode kolektivne intencionalnosti (Šmid, Zahavi), čiju implicitnu teoretsku pretpostavku čini Huserlova fenomenologija vremenitosti, odnosno, konstitutivni primat sadašnjosti, prisutnosti, prautiska začetka.

Željko Radinković: Rođen 1969 u Banjaluci gde završava osnovnu i srednju školu. Od 1992 do 2011 živi, radi i studira u SR Nemačkoj. 2006 magistrirao filozofiju i istoriju. Magistarski rad iz oblasti filozofije na temu “Problem izvornosti iskustva kod Huserla i Hajdegera” (“Das Problem der Ursprünglichkeit der Erfahrung bei Husserl und Heidegger”). 2006 – 2010 doktorske studije iz oblasti filozofije na Institutu za filozofiju u Štutgartu pod nadzorom Andreasa Luknera (Andreas Luckner) i Klausa Vigerlinga (Klaus Wiegerling). 2011 promoviše na Univerzitetu u Štutgartu sa temom „Hermeneutika budućnosti“ („Hermeneutik der Zukunft“). Od sredine 2011. godine saradnik Instituta za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu.