Željko Radinković Tehnika

Tribina: Ključni tekstovi i pojmovi

Tehnika kao filozofski pojam i predmet filozofskih razmatranja pojavljuje se već u tekstovima starogrčkih filozofskih klasika. U modernom dobu tehnika postaje sveprisutna i prožima svaku sferu čovekovog sveta i delanja. U vidu tehnoloških sistema ona se istovremeno nameće kao dominantna struktura artefakata, procesa i postupaka, ali takođe poprima karakter samorazumljive i sveprisutne „druge prirode“ koja se u velikoj meri izmiče tematizovanju i refleksiji. Predavanje će se istorijski i sistematski baviti pojmom tehnike u filozofiji, utemeljenjem i mogućnostima filozofije tehnike, procene posledica tehnike i pitanjem novih tehnologija. Razmatraće se delatni i institucionalni aspekti tehnike, klasifikacija vidova tehnike na alate, mašine i medije, tehnizacija politike i društva.

Željko Radinković: saradnik Instituta za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu. Studirao i doktorirao na Univerzitetu u Štutgartu. Bavi se hermeneutikom, fenomenologijom, filozofijom kulture, filozofijom tehnike.