Zorica Mršević: Medijsko predstavljanje nasilja nad ženama

Više informacija ne znači nužno da su ljudi bolje informisani. Medijska produkcija je komercijalizovana, tabloidno izveštavanje o nasilju nad ženama je kvantitativno i stilski postalo dominantno, doprinoseći u 2014. vidljivom medijskom zaokretu ka zabavi kao imperativu.

Možda i zato što izveštavanje o nasilju retko istražuje i još ređe zauzima stav umesto čega se gubi u obilju rutinske fokusiranosti na klišee. Tu su i nove političke slabosti bez preciznog imena: nacionalizam, nepotizam, korupcija, klijentizam, svi zajedno. I mediji su deo toga.

Proliferacija sadržaja povećava slobodu javnosti da bira, ali ostaje upitanost da li ovo novo medijsko okruženje nudi bolji kvalitet ili samo više senzacionalizma i tabloidne hrane. Istraživačko i analitičko novinarstvo i ozbiljne talk show emisije su marginalizovane, skraćene ili nestaju. A iz tabloida, tabloidizirano predstavljanje nasilje nad ženama u 2014, prešlo je u televizijsku rijaliti produkciju u 2015. u kojoj rijaliti programi nastavljaju da preplavljuju ekrane, dok ih sa svoje strane spremno prate izveštaji u štampanim medijima.

Zorica Mršević je naučna savetnica u Institutu društvenih nauka u Beogradu. Prethodno je radila u Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja u Beogradu. Doktorirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1986. godine. Radila je kao profesorka na Fakultetu za evropske pravno-političke studije u Novom Sadu od 2008. do 2013. godine. Tokom 1996/97. bila je gostujući profesor na Univerzitetu u Ajovi (SAD), zatim na Centralnoevropskom univerzitetu u Budimpešti 2001. do 2004, i na Koledžu Rosa Majreder u Beču 2004. godine. Bila je zamenica Zaštitnika građana Republike Srbije za rodnu ravnopravnosti i prava osoba s invaliditetom od 2008. do početka 2011.

Takođe je radila kao programska rukovoditeljka britanske humanitarne organizacije OKSFAM, kancelarija u Beogradu, do 2001. pa zatim kao savetnica misije OEBS-a u Srbiji za pitanja rodne ravnopravnosti od 2001. do 2008. Autorka je 24 knjige i preko 400 naučnih radova iz oblasti prava, teorije nasilja, rodne ravnopravnosti, ljudskih prava žena i drugih marginalizovanih grupa, i kriminologije.

Zorica Mršević je posebno društveno angažovana u promociji ideje i prakse poštovanje principa nediskriminacije, ravnopravnosti polova, ljudskim pravima žena i marginalizovanih grupa. Bila je članica Saveta za rodnu ravnopravnost Vlade Republike Srbije od 2011. do 2014, a od 2012 do 2014 tesno je sarađivala sa Kancelarijom za ljudska i manjinska prava na izradi Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije i Akcionog plana te Strategije.