Uz podršku Sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj AP Vojvodine, a nakon potpisanog Sporazuma o saradnji (24.03.2016), Institut za filozofiju i društvenu teoriju je konstituisao Regionalni naučni centar u Novom Sadu. Osim nadležnog pokrajinskog sekretarijata, formiranje Regionalnog naučnog centra (RNC) podržalo je i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srbije. U julu 2016. u Novom Sadu, uz prisustvo predstavnika republičke i pokrajinske administracije i uglednih pojedinaca, organizovan je svečani prijem kojim su institucije i društveni naučnici iz pokrajine pozvani na saradnju i dijalog na širokoj platformi RNC-a. Za manje od godinu dana rada, Regionalni naučni centar je realizovao mnoštvo naučnih i javno angažovanih sadržaja, srazmerno broju zaposlenih, daleko više od bilo koje druge naučne društveno-humanističke ustanove u pokrajini.

Jedna od aktivnosti Instituta za filozofiju i društvenu teoriju, kojom je isticana različitost i angažman, ticala se izlaska iz uskih okvira centra prestonice. Prateći navedeni koncept, bio je uočljiv nedostatak društveno-humanističkih stecišta u Novom Sadu i AP Vojvodini, gde već decenijama ne postoji ni jedan institut društvenih i humanističkih disciplina. Vojvodina kao srednjoevropska regija bogate istorije i pluralnih kulturno-identitetskih karakteristika poslednje tri decenije je doživela regresiju kritičke i društveno-humanističke misli. Svedena na samo jednu, u velikoj meri petrifikovanu i samodovoljnu instituciju, humanistička kritička i naučna misao u pokrajini je delila sudbinu društva u Vojvodini.

Sa nekoliko saradnika i vrlo skromnim sredstvima, RNC je realizovao više od petnaest zapaženih naučnih konferencija, tribina, okruglih stolova, predavanja, debata, seminara, radionica itd. Navedeni događaji održavani su uz učešće i u saradnji sa desetinama društvenih naučnika (filozofa, sociologa, istoričara, politikologa, antropologa itd.) i aktivista iz naše zemlje, regiona i Evrope. Ovi događaji višestruko su dinamizirali naučni i javni život u Novom Sadu i Vojvodini, privukavši stotine ljudi, zainteresovanih za teme o kojima se govorilo, ali izazivajući i zavidnu pažnju medija.

 

Organizovan je ciklus predavanja o fašizmu i antifašizmu, analizirana pitanja multikulturalizma u Vojvodini, multidisciplinarno je obrađena tema Holokausta, debatovano o tranzicionoj pravdi, angažmanu, analizirane sličnosti i razlike demokratske tranzicije u Španiji i Srbiji, razgovarano o američkim predsedničkim izborima, migrantskoj krizi… Takođe, važno je istaći da se insistiralo na diverzifikaciji prostora, pa su gotovo svi ovi događaji održavani na različitim mestima i u saradnji sa različitim kulturnim i naučnim institucijama u Novom Sadu i pokrajini. Tako su navedeni događaji prostorno realizovani u: Muzeju savremene umetnosti Vojvodine, Muzeju Vojvodine, Rektoratu Univerziteta u Novom Sadu, Skupštini AP Vojvodine, Galeriji Matice srpske, Kulturnom centru Novog Sada, Gradskoj biblioteci u Novom Sadu, Medija centru Vojvodine, Studentskom kulturnom centru, Jevrejskoj opštini Novi Sad itd.

 

U vremenu koje dolazi RNC ima intenciju ka osnaživanju debate o ključnim društvenim temama u okviru akademske zajednice Novog Sada i Vojvodine. Sledeći načela pluralnosti, dijaloga, interdisciplinarnosti, multiperspektivnosti i međunarodne saradnje, planirano je organizovanje konferencija, seminara, okruglih stolova i javnih predavanja na kojima će ključne teme biti od interesa za kritičko preispitivanje savremenosti od regionalnih, nacionalnih i nadnacionalnih identiteta do različitih ideoloških pravaca od 19. do 21. veka.

 

U duhu otvorenosti, pluralnosti i kreiranja prostora za dijalog u društveno-humanističkim naukama, Regionalni naučni centar poziva na saradnju sve one koji u Novom Sadu i Vojvodini žele da osmišljavaju i realizuju sadržaje koji će udahnuti novu snagu kritičkog i teorijskog preispitivanja savremenosti.

29. jun 2016.
Galerija Matice srpske
Trg Galerije 1, Novi Sad