Konferencija Promena u Beogradu

Konferencija „Change,“ održana od 12. do 15. juna u Beogradu, nesumnjivo je jedan od ključnih akademskih događaja u regionu ove godine. Konferencija je okupila preko 150 učesnika iz različitih oblasti, uključujući filozofe, sociologe, psihologe, politikologe i druge. Konferencija je bila izrazitoa međunarodnog karaktera sa predstavnicima iz regiona, Evrope ali i svih delova sveta uključujući Aziju, Afriku i Latinsku Ameriku. Ovakva raznolikost je dodatno doprinela stvaranju stimulativnog okruženja za plodne akademske rasprave.

Član RECAS-a CAPRIS UKIM objavljuje poziv za postdoktorski istraživački program

Centar za napredna i postdoktorska istraživanja „Sv. Kiril i Metodij“ Univerzitet u Skoplju (CAPRIS UKIM), jedan od osnivača RECAS-a, sa zadovoljstvom objavljuje poziv za prijavu na postdoktorski istraživački program (fellowship). Ova inicijativa ima za cilj da podstakne akademsku sinergiju širom Evrope i Zapadnog Balkana pružanjem platforme za inovativno istraživanje i saradnju. CAPRIS UKIM poziva mlade…