Prijave za učešće u seriji radionica

Pozivamo aktiviste i aktivistkinje lokalnih građanskih inicijativa da se prijave za učešće u seriji radionica koje će se odvijati u okviru projekta  Aktivno za društvenu promenu (Active for Social Change). Projekat predviđa 10 dvodnevnih radionica koje će se održati u gradovima s aktivnim društvenim pokretima.

Cilj radionica je da osnaže lokalne pokrete kroz razmenu iskustava i teorijskog i praktičnog znanja o sledećim temama: decentralizacija, korupcija, komunalne službe, obrazovanje, zdravstvo, politike stanovanja, porezi, ekonomske politike, poljoprivreda, građanska participacija, i društveni pokreti u regionu. Svaka radionica će sadržati teorijski i praktični deo, uz predavače iz akademskih ustanova i organizacija civilnog društva. Radionice treba da potpomognu unapređenje mehanizama za veće učešće građana u političkom odlučivanju; da se bolje razumeju pravni i administrativni resursi koji su na raspolaganju građanskim inicijativama; da se unaprede veštine pisanja praktičnih preporuka i javnih politika.

Ukoliko ste zainteresovani, molimo vas da se prijavite na ifdt.conference@gmail.com do 8. novembra. U prijavi dostaviti kratku narativnu biografiju (do 250 reči), prioritizujete teme ponuđene teme prema svojim interesovanjima i ukratko obrazložite zbog čega Vam je važno da pohađate ove radionice.