Krstić Predrag

Predrag Krstić je viši naučni saradnik na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu i redovni profesor na Fakultetu za medije i komunikaciju Univerziteta Singidunum u Beogradu. Oblasti njegove stručne kompetencije obuhvataju kritičku teoriju, modernu teoriju subjekta, filozofsku antropologiju, filozofiju prosvetiteljstva i filozofiju obrazovanja. Polja njegovog trenutnog profesionalnog interesovanja protežu se od savremene filozofske, društvene, antropološke i obrazovne teorije, preko estetike i književne kritike, do radikalne tekstualne prakse i studija popularne kulture. Pored petnaest teorijskih knjiga i brojnih članaka, monografskih studija i uredničkih priloga u akademskim publikacijama, autor je i dve knjige poezije i jednog romana.

Najnovije publikacije

 • (sa Srđanom Prodanovićem) O čemu govorimo kad govorimo o neznanju: pohvala grešci, Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2021.
 • O čemu govorimo kad govorimo o (post)istini, Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2022.
 • “Biopolemološka istorija planete”, u: Nemanja Đukić (prir.), Film i identitet : (istraživanje društveno-političke upotrebe filma), Banja Luka: Univerzitet u Banjoj Luci, Fakultet političkih nauka, str. 119-140.
 • “Rekvijem za Humbolta: Bildung i Zeitgeist”, Theoria 64 (1/2021): 91-111. https://doi.org/10.2298/THEO2101091K
 • “Negacija i emancipacija: ‘naučno-tehnološka’ politika Karla Popera”, Srpska politička misao 28 (2/2021): 131-152.
 • “Politike (i) obrazovanja: kakva emancipacija, od čega i za šta?”, Kritika 2 (2/2021): 209-224.
 • (sa Adrianom Zaharijević) “O pobuni stomaka”, u: Draga Prole (prir.), Proždrljivost: zbornik, Nosi Sad: Adresa, 2021, str. 50-90.
 • “Gastroenterološka rekonstrukcija pretenzije na univerzalnost”, u: Draga Prole (prir.), Proždrljivost: zbornik, Nosi Sad: Adresa, 2021, str. 91-123.
 • “Posle mnogih godina”, u: Mahajlo Pantić (prir.), Ko bi mogao biti Jovica Aćin: zbornik, Beograd: Biblioteka grada Beograda, 2021, str. 154-168.
 • (sa Igor Cvejić, Nataša Lacković i Olga Nikolić), “Emancipation and/or Education: Challenges and Frictions”, u: Igor Cvejić, Predrag Krstić, Nataša Lacković, Olga Nikolić (prir.), Liberating Education: What From, What For?, Beograd: IFDT, 2021, str. 7-18.
 • “Emancipovano obrazovanje – obrazovanje kao emancipacija”, Theoria 65 (1/2022): 167-183.
 • “Kriza i obrazovanje: svako zlo za neko dobro”, u: Živka Krnjaja, Mirjana Senić Ružić, Zorica Milošević (prir.), Obrazovanje u vreme krize i kako dalje: zbornik radova, Beograd: Institut za pedagogiju i andragogiju, 2022, str. 9-18.
 • „Ima li osnove da se govori o režimu postistine?”, Sociologija 64 (2/2022): 210-226.
 • (sa Marijom Velinov) “Emancipuje li saznanje?”, Zbornik Matice srpske za društvene nauke 73 (3/2022): 361–371.
 • „Violence of Critique”, u: Marjan Ivković, Adriana Zaharijević & Gazela Pudar Draško (prir.), Violence and Reflexivity. The Place of Critique in the Reality of Domination, London: Rowman & Littlefeld, str. 97-117.
 • “Negacija i otvorenost: nova paradigma ili korektiv?”, Theoria 65 (4/2022): 91-110.
 • “Mačje oko ili razgolićena filozofija”, u: Suzana Marjanić & Rosana Ratkovčić (prir.), Mačkozbornik: Od Bastet do Catwoman, Zagreb: Jesenski i Turk, 2022, str. 631-652.