Fronesis

Izazov marginalnog. Dometi kritike logocentrizma u sporu Moderna-Postmoderna

Mile Savić

Godina izdavanja: 1996.

ISBN: 86-7363-177-7

Značenja susreta. Goffmanova sociologija interakcije

Ivana Spasić

Godina izdavanja: 1996.

ISBN: 86-7363-175-0

Ugrožena sloboda. Političke i pravne rasprave

Vojislav Koštunica

Godina izdavanja: 2002.

ISBN: 86-7363-317-6

Estetika u okruženju

Dušan Bošković

Godina izdavanja: 2003.

ISBN: 86-7363-346-X

Pr(a)vo lice množine

Gordana Đerić

Godina izdavanja: 2004.

ISBN: 86-82417-08-1

Religija i crkva u transformacijama društva

Mirko Blagojević

Godina izdavanja: 2005.

ISBN: 86-82417-12-X

Varijacije na temu ‘Balkan’

Milica Bakić-Hayden

Godina izdavanja: 2006.

ISBN: 86-82417-13-8

Ka adekvatnoj moralnoj teoriji: normativna etika Ričarda M. Hera

Aleksandar Dobrijević

Godina izdavanja: 2006.

ISBN: 86-82417-12-X

Na drugi pogled: prilog studijama nacionalizma

Milan Subotić

Godina izdavanja: 2007.

ISBN: 978-86-82417-16-3

Nasilje, figure suverenosti

Petar Bojanić

Godina izdavanja: 2007.

ISBN: 978-86-82417-17-0

Subjekt protiv subjektivnosti: Adorno i filozofija subjekta

Predrag Krstić

Godina izdavanja: 2007.

ISBN: 86-82417-15-4

Politička zajednica

Michal Sládeček

Godina izdavanja: 2008.

ISBN: 978-86-82417-19- 4

Postapokaliptika: ničemu više filozofija, kao i dosad

Predrag Krstić

Godina izdavanja: 2009.

ISBN: 976-86-6081-026-9

Granice, znanje, žrtvovanje

Petar Bojanić

Godina izdavanja: 2009.

ISBN: 978-86-6081-020-7

Nestajanje uzvišenog i ovladavanje avangardnog u muzici moderne epohe 2

Dragana Jeremić-Molnar, Aleksandar Molnar

Godina izdavanja: 2009.

ISBN: 978-86-7363-609-2

Nestajanje uzvišenog i ovladavanje avangardnog u muzici moderne epohe 1

Dragana Jeremić-Molnar, Aleksandar Molnar

Godina izdavanja: 2009.

Pamćenje i nostalgija

Gordana Ðerić

Godina izdavanja: 2009.

Upotreba tradicije

Slobodan Naumović

Godina izdavanja: 2009.

Prošlost u sadašnjosti

Gordana Ðerić

Godina izdavanja: 2010.

„Poput slika stvari“: Temelji Dekartove metafizicke teorije ideja

Predrag Milidrag

Godina izdavanja: 2010.

Institucionalna realnost i pravda

Ivan Mladenović

Godina izdavanja: 2010.

„Bela kuga“ medu „Srbima“

Rada Drezgić

Godina izdavanja: 2010.

Bolonjska reforma visokog školstva u Srbiji

Isidora Jarić

Godina izdavanja: 2011.

Filozofija politike

Milorad Stupar

Godina izdavanja: 2011.

Tomas Hobs – utemeljenje moderne filozofije politike

Vladimir Milisavljević, Ivan Mladenović

Godina izdavanja: 2012.

Racionalni izbor i demokratija

Ivan Mladenović

Godina izdavanja: 2012.

Globalni procesi i preobražaj identiteta: antropološki aspekti

Jelena Đurić

Godina izdavanja: 2012.

Hegelovo pravo naroda : istoričnost duha i granice prava

Rastko Jovanov

Godina izdavanja: 2013.